กทม.ส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชาวบ้าน

20 ส.ค.62 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสะพานชลมารควิถี หรือสะพานเลียบชายฝั่งทะเลชลบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ให้เป็นถนนเพื่อเชื่อมปั่นจักรยานและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวริมทะเล และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ดูงานการก่อสร้างสะพานชลมารควิถี หรือสะพานเลียบชายฝั่งทะเลชลบุรี บริเวณถนนหน้าชายทะเล สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/YcnZN

Read Previous

“ดร.ชายแฮ็คส์” หัวเรือใหญ่ “Mr&Miss Bangkok Star 2019” เวทีเพื่อปั้นดาวสู่วงการบันเทิงไทย

Read Next

“weeboon.com” ชวนปั่นจักรยานชมทัศนียภาพเวียดนามเหนือและทะเลสาบอินเล