กรมวิทย์ฯ เร่งวิจัยยาไทย 2 ตำรับ พบยับยั้งเชื้อโควิด-19 ในหลอดทดลองได้


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการศึกษาวิจัยยาสมุนไพร 2 ตำรับ คือ ตำรับยาห้าราก และตำรับยาประสะเปราะใหญ่ในการรักษาโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า ยาตำรับห้ารากที่สกัดด้วยน้ำ ยับยั้งเชื้อได้ 96.23% ยาตำรับประสะเปราะใหญ่ที่สกัดด้วยน้ำ ยับยั้งได้ 76.56% และยาตำรับประสะเปราะใหญ่ที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ ยับยั้งเชื้อได้ 88.70%
.
ยาทั้ง 2 ตำรับเป็นยาแก้ไข้ โดยอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ประชาชนสามารถหาซื้อรับประทานเองได้ ซึ่งควรรับประทานตามข้อบ่งใช้และขนาดที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่การจะนำไปใช้รักษาโรคโควิด-19 ควรรอผลการศึกษาที่แน่ชัดก่อน เพื่อความปลอดภัย ซึ่งหลังจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเร่งศึกษาเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนการติดเชื้อ กลไกการออกฤทธิ์ในการต้านเชื้อและความปลอดภัยต่อไป