“กระทรวงแรงงาน” ช่วยเหลือวิกฤต COVID-19 ปรับเพิ่มเงินผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรการต่ออายุแรงงานต่างด้าว

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้ประกาศปรับเพิ่มเงินผู้ประกันตนมาตรา  33 รวมทั้งมาตรการต่ออายุแรงงานต่างด้าว โดยปรับเพิ่มเงินทดแทนผู้ประกันตน (มาตรา 33) กรณีว่างงานเนื่องจาก COVID-19 จาก 50% เป็น 60%  พร้อมด้วยกรณีนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรชมพู ยื่น NAME LIST ใช้แทนใบอนุญาตทำงานไปก่อนโดยไม่เสียค่าปรับการอยู่เกินกำหนด ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้แรงงาน MOU ยืดระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและการทำงานออกไป จนกว่าจะสิ้นสุด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/XEqj8

Read Previous

MC ปรับกลยุทธ์รับมือ COVID-19 คุมเข้มต้นทุน-รุกออนไลน์

Read Next

MTC ยันดำเนินธุรกิจโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เคยคิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด ระบุใบอนุญาตประกอบธุรกิจถูกต้อง