กสิกรไทย ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.35% เงินกู้ 0.25%

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตอบสนองการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.50% เป็น 1.75% ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายในประเทศ โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภท สูงสุด 0.35% เพื่อสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ฝากเงินผ่านการสนับสนุนการออมเงินและเพิ่มกำลังซื้อให้กับลูกค้าของธนาคารทุกกลุ่มในภาวะที่ค่าครองชีพปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น  ธนาคารพิจารณาปรับระดับอัตราดอกเบี้ยให้มีความสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและระบบธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามรายละเอียดดังนี้

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR)  ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 6.57% เป็น 6.82%

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 6.89% เป็น 7.14%

 อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 6.60% เป็น 6.85   โดยให้มีผลในวันที่ 13 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณามาตรการความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบและคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวของลูกค้าในอนาคต โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารได้

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/gqYqB

Read Previous

ตวัดพู่กัน “บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง” สุดปัง กับโครงการ“Happy Journey with BEM”

Read Next

ททท.-ภาคธุรกิจท่องเที่ยว ชู‘ทะเลอันดามัน ทะเลกระบี่’ เชื่อมโยงอันดามันโดยเส้นทางเรือจ.กระบี่ 2023