กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ทำความดี มีน้ำใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ รับมอบ เส้นหมี่เอราวัณ แบรนด์ ตราช้างสามเศียร จำนวน 20 กล่อง จาก ดร. วราทัศน์ และ ไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร โดยมี นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ชนวุฒิ เบญจานุวัตร เป็นตัวแทนผู้มอบในนาม คณะประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ทำความดี มีน้ำใจ เทิดไท้องค์ราชัน” นำโดย นันทวรรณ โชติวิจิตร (วงศ์สุรไกร) ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด คณะนักกีฬาฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ คณะอนุกรรมการแผนกฮอกกี้ทหารอากาศ คณะนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 42/43 ได้แก่ ศิริพร วิภาวีสันทัด (ตอ.42) นวลสวาท บริบูรณ์มุกข์ (ตอ.42) เนาวรัตน์ ศุภปัณฑิตา (ตอ.43) เสาวณีย์ วรรณวิชย์ (ตอ.43) คณะเพื่อนวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เจซี 247 คณะเพื่อนซางตาครู้สคอนแวนท์ รุ่น 22/24 คณะสโมสรโรตารีสระปทุม และคณะเพื่อนครัวจิตอาสา ณ ห้องประชุมกรมกำลังพลทหารอากาศ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัย จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และนำไปประกอบเลี้ยงให้ผู้ถูกกักตัว ณ โรงพยาบาลสนามของกองทัพอากาศ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2564