ก.ล.ต. แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการกรณี MORE

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการกรณี MORE โดยตรวจสอบการกระทำความผิดและกล่าวโทษตามกระบวนการไปแล้วทั้งหมด พร้อมดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหากมีพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ DSI ภายใต้คณะทำงานเพื่อการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เร่งรัดการดำเนินการนำผู้กระทำผิดฐานสร้างราคาหลักทรัพย์เข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายมาโดยตลอด นับตั้งแต่เหตุการณ์การสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2565 นั้น

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิดฐานสร้างราคาหลักทรัพย์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และวันที่ 27 มิถุนายน 2566 จำนวน 18 ราย และ 32 ราย ตามลำดับ โดยปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้ว และ ก.ล.ต. ส่งข้อมูลไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อพิจารณาและมีการประสานการทำงานร่วมกันด้วยแล้ว

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า จากการติดตามความคืบหน้าของคดี MORE เมื่อเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และได้มีการประสานความร่วมมือกับ DSI นั้น โดย DSI อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายในฐานความผิดที่เกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงฐานความผิดการสร้างราคาหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการกล่าวโทษไปด้วย

“ซึ่งในส่วนของการให้ข้อมูลเพื่อดำเนินคดีนั้น DSI ได้ประสานงานให้ ก.ล.ต. เข้าให้ข้อมูลแล้ว”

ทั้งนี้ ตามกระบวนแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจะลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

สำหรับประเด็นที่มีการสอบถามในเรื่องการนำตัวผู้กระทำผิดเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายฐานสร้างราคาหลักทรัพย์นั้น ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ทำการตรวจสอบการกระทำความผิดและกล่าวโทษไปแล้วทั้งหมดตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในการตรวจสอบตามกระบวนการแล้ว 

“ก.ล.ต. ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนที่มีผู้ให้เบาะเสเพิ่มเติมนั้น ในฐานะเลขาธิการ ก.ล.ต. จะติดตามดูแลและหากมีพยานหลักฐานที่จะดำเนินการตามกฎหมายได้ ก.ล.ต. จะดำเนินการต่อไป” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/yHthT

Read Previous

“มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ AutoPulse แก่โรงพยาบาลโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

Read Next

ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป มอบเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์