คณะผู้บริหารโรงเส้นหมี่ชอเฮง มอบเงินบริจาครวมใจไทยต้านภัย covid-19 ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.วราทัศน์ วงศ์สุรไกร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด คุณอดิศักดิ์ พงษ์สุรพิพัฒน์ คุณไกรสินธุ์วงศ์สุรไกร คุณสุจิตรา วงศ์สุรไกร คุณวาทิต วงศ์สุรไกร และคุณนันทวรรณ โชติวิจิตร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับจัดซือเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรค covid-19 นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ และเครื่องดื่มสมุนไพร “กำลังใจ” ให้กับผู้บริหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ โดยมี ศ.นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม รอง ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ ฝ่ายบริการ และ ร.ศ.น.อ.นพ. เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมิ่อวันที่ 7 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา

 

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/LEkeE

Read Previous

ไทยประกันชีวิตจับมือ รพ.คู่สัญญา บริการลูกค้าช่วง COVID-19 ระบาด พบแพทย์ทางโทรศัพท์ผ่าน “Telemedicine”

Read Next

“บีซีพีจี” สนับสนุน สจล. วิจัยนวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์บรรเทาวิกฤติ COVID-19