คนบันเทิงคุณภาพร่วมงานรับรางวัล “วชิรนุสรณ์” ปูชนียบุคคล “ตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย (เครือข่ายภาคี) โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานฯ จัดพิธีประดับเกียรติสดุดีบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องแห่งสังคมไทย “รางวัลวชิรนุสรณ์” ปูชนียบุคคล “ตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสรรหาบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน เอกชน ประชาชนทั่วไปที่ได้เสียสละอุทิศใจกาย กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา ตลอดจนประโยชน์ส่วนตน ประพฤติตนหรือปฏิบัติงานทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ในลักษณะของจิตอาสา ยึดมั่นในคุณงามความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดี และได้น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี พลเอก อนันตร์ บุญรำไพ อดีตรองปลัดบัญชีทหารบก และ อดีตรองหังหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์

ซึ่งมีศิลปินดารา กลุ่มไอดอล และผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับรางวัลตามสาขาดังนี้ สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ได้แก่ พระครูภัทรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สาขา บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด สาขา บุคคลผู้เป็นแบบอย่างดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ แก้วใส คริสตัล นักแสดงจากละคร สี่ไม้คาน ช่อง 7HD สาขาบุคคลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น ได้แก่ ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ (ลิเบีย) นักแสดงจากละคร สี่ไม้คาน ช่อง 7HD, มิวสิค-จิดาภา จงสืบพันธ์, กลุ่มศิลปินไอดอล Daisy Daisy, มาริศ วชิระพัศว์ ศุภธนาศิรี Man of the Universe2019 Grand Winner, ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์ (โบกัส), ศิศศิญา วิสุทธิปราณี (ทราย เดอะเฟส) วัลเณซ่า พวง แฮร์มันน์ (ณฉัตร)

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/4eDPW

Read Previous

“เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้” ตื่นตัวเรื่องสารปนเปื้อนในยารักษาโรคกระเพาะ “Xanidine” แสดงความรับผิดชอบก่อนใคร

Read Next

“Asian Idol Music Fest” ประสบความสำเร็จอย่างที่สุด และยังสร้างความประทับใจ ความอบอุ่น ความสนุกอย่างเต็มอิ่มตลอด 3 วันเต็ม