งานบุญครั้งใหญ่กับโครงการกฐินผ้าไตร “หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา” ประจำปี 2564

โครงการกฐินผ้าไตร หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา ในหม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล พระราชโอรส พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระราชนัดดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เวียนบรรจบมาถึงเป็นงานบุญใหญ่ประจำปี โดยเป็นโครงการที่หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา ได้ดำริขึ้นให้เป็นงานบุญงานกุศลเป็นประจำทุกๆปี ที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งของพุทธศาสนิกชนที่จะดึงสำนึกให้คิดถึงคุณงานความดี ความสามัคคีในหมู่คณะแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แม้เป็นเพียงไม่กี่วันของเทศกาลงานบุญก็ถือเป็นกุศลมหาศาล เนื่องด้วยในวันออกพรรษา ซึ่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพุทธบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564

สำนักงานเลขานุการ หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา เปิดเผยว่า โครงการกฐินผ้าไตร หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา ได้มีพิธีทำบุญทอดกฐิน เจ้าภาพจะมีการจองวัดและกำหนดวันทอดล่วงหน้า เตรียมผ้าไตร จีวร พร้อมอัฐบริขาร ตลอดบริวารอื่นๆ และเครื่องไทยทาน ก่อนนำกฐินไปทอดมักมีการคบงัน เมื่อนำองค์กฐินไปถึงวัดจะมีการแห่เวียนประทักษิณรอบวัดหรือรอบพระอุโบสถสามรอบ จึงนำผ้ากฐินและเครื่องประกอบอื่นๆ ไปถวายพระสงฆ์ที่โบสถ์หรือศาลาการเปรียญ เมื่อทำพิธีถวายผ้ากฐินและบริวารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ทำพิธีรับแล้วเป็นเสร็จพิธีสามัคคี

ทั้งนี้หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา ขออนุโมทนาบุญสาธุกับคณะเจ้าภาพในครั้งนี้ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงอวยพรและอวยชัยให้ชีวิตทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ มีความสุขทุกๆวัน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มั่งมีทรัพย์สินมหาศาล มีความเจริญรุ่งในชีวิตและหน้าที่การงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ท้ายสุดนี้ขอยกคำกลอนจาก บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก เพื่อเป็นยอดมหากาลทานบารมี เป็นมหากุศล และมหาอานิสงส์ แด่คณะเจ้าภาพในครั้งนี้