จีนตั้งเป้ามี ‘พยาบาล’ แตะ 5.5 ล้านคน ภายในปี 2025

ปักกิ่ง, 9 พ.ค. (ซินหัว) — แผนพัฒนาการพยาบาลฉบับใหม่ ซึ่งเผยแพร่โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ระบุว่าจีนจะมีพยาบาลรวมทั้งหมด 5.5 ล้านคน และมีพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการรับรองเฉลี่ย 3.8 คน ต่อประชากร 1,000 คน ภายในปี 2025

แผนข้างต้นระบุว่าจำนวนพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการรับรองในจีนรวมอยู่ที่กว่า 4.7 ล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากปี 2015 โดยพยาบาลกว่าร้อยละ 70 มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

แผนดังกล่าวเสริมว่าการปรับปรุงการพยาบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการรับมือกับประชากรสูงวัยอย่างแข็งขัน

https://www.facebook.com/bkkwealthandbiz/posts/2808464539454967