จีนมีธุรกิจ ‘ยักษ์ตัวเล็ก’ ระดับประเทศกว่า 4,700 ราย

ปักกิ่ง, 24 พ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (23 พ.ย.) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน (MIIT) ระบุว่าปัจจุบันจีนบ่มเพาะผู้ประกอบการ “ยักษ์ตัวเล็ก” (Little Giants) ระดับประเทศรวม 4,762 ราย

“ยักษ์ตัวเล็ก” คือผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตอุปกรณ์ชั้นสูง พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ ชีวการแพทย์ และภาคธุรกิจชั้นสูงยุคใหม่อื่นๆ

สวีเสี่ยวหลาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงฯ ระบุระหว่างงานแถลงข่าวว่า รายได้จากการดำเนินงานและกำไรรวมของผู้ประกอบการกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6 และร้อยละ 67.9 ตามลำดับ ระหว่างช่วง 9 เดือนแรกของปี 2021

ผู้ประกอบการ “ยักษ์ตัวเล็ก” มีศักยภาพด้านนวัตกรรมและความยืดหยุ่นด้านการพัฒนาที่แข็งแกร่ง โดยส่วนมากดำเนินกิจการอยู่ในภาคอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน และลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนามากกว่า 10 ล้านหยวน (ราว 52 ล้านบาท)

โจวหลาน เจ้าหน้าที่จากธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนระบุว่า จีนได้เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการกลุ่มนี้ที่ให้ความสำคัญกับความชำนาญเฉพาะด้าน ความละเอียดปราณีต ความมีเอกลักษณ์ และนวัตกรรม

เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2021 กว่าร้อยละ 70 ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถกู้ยืมเงินได้สำเร็จ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 75.26 ล้านหยวน (ราว 392.56 ล้านบาท) โดยสวีระบุว่ากระทรวงฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างเต็มที่ เพื่อให้ก้าวข้ามอุปสรรคและบรรลุการพัฒนาเชิงนวัตกรรม