‘จุฬาฯ-มธ.’ คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนประจำปี 2562

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลผลงานวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2562 ทั้งสิ้น 5 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ได้แก่ ธนวัฒน์ ชิวหวรรณ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “Stock Market Prediction Using Deep Learning Based Model with Textual Representation and Technical Indicators” และ ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “The Effect of Venture Capital Network and Institutions on Portfolio Companies’ Performance in Southeast Asia” นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลอีก 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลผลงานวิจัยดี 1 รางวัล รางวัลประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล ผู้สนใจติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและข้อมูลงานวิจัยได้ที่ www.set.or.th/setresearch

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/CAIuf

Read Previous

เซ็นทรัล รีเทล จับมือ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน เซ็น MOU ร่วมส่งเสริมสินค้าอิตาเลียนในตลาดไทย

Read Next

ส่งต่อความสุขด้วยขนมไหว้พระจันทร์ตำรับฮ่องกง จากร้าน “ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน”