ชนบทในซานตงฟื้นชีพด้วยการต่อยอด ‘อุตสาหกรรมบลูเบอร์รี’

ปักกิ่ง, (ซินหัว) — ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อำเภอหลินซู่ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน ได้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมบลูเบอร์รีอย่างจริงจัง พร้อมทั้งสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งการเพาะปลูกขนาดใหญ่ การเก็บผลไม้เพื่อความเพลิดเพลิน การแปรรูปแบบเข้มข้น การตลาดด้านแบรนด์ ฯลฯ ซึ่งเสริมพลังให้แก่ชนบทได้เป็นอย่างมาก

ตำบลต้าซิงในหลินซู่ได้คิดค้นการปลูกบลูเบอร์รีรูปแบบใหม่ๆ หลังสำรวจและพัฒนามานานกว่า 10 ปี โดยได้ปลูกบลูเบอร์รีที่มีระยะเวลาสุกระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตามลักษณะของสภาพอากาศและดิน ทำให้มีระยะเวลาเก็บบลูเบอร์รีสดนานกว่า 3 เดือน

ปัจจุบัน ต้าซิงมีพื้นที่ปลูกบลูเบอร์รีมากกว่า 20,000 หมู่ (ราว 8,300 ไร่) มีการสร้างฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานสำหรับปลูกบลูเบอร์รีรวม 7 แห่ง ขณะเดียวกันมีการจัดตั้งสหกรณ์การปลูกและการผลิตบลูเบอร์รีและฟาร์มครอบครัวมากกว่า 30 แห่ง

นอกจากนั้น ต้าซิงมีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว 11 รายการ ซึ่งได้รับการรับรองระดับชาติ อีกทั้งบลูเบอร์รีหลินซู่ยังได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งมีชื่อเสียงในระดับชาติ

หลินซู่ได้ตั้งชุมชนห่วงโซ่อุตสาหกรรมบลูเบอร์รีเพื่อดำเนินการความร่วมมือที่ประสานกันทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมบลูเบอร์รีที่ยั่งยืน ทั้งยังได้พัฒนาชุดผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงลึก เช่น น้ำผลไม้ ไวน์ผลไม้ และลูทีนบลูเบอร์รี โดยหลานเจ๋อ (Lanze) แบรนด์ไวน์บลูเบอร์รี มีกำลังการแปรรูปต่อปีมากกว่า 3,000 ตัน ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมบลูเบอร์รีได้อย่างมาก

หลินซู่ยังใช้โอกาสจากฤดูกาลเก็บบลูเบอร์รีขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผ่านการจัดเทศกาลการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมบลูเบอร์รีมาเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน

เรียบเรียงโดย Bao Nuomin, Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/410861_20240112 , https://en.imsilkroad.com/p/338125.html

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/4XrO2

Read Previous

‘ฉงชิ่ง’ นครแห่งชีวิตชีวา ผงาดประตูสู่ ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’

Read Next

ธนาคารกลางจีนร่างกฎการบังคับใช้ระเบียบสำหรับสถาบันการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร