ชวนเที่ยวชมงาน “All Good Food Truck” มหกรรมอาหารบนรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. แถลงข่าวการจัดงาน “All Good Food Truck” กับมหกรรมรวมสินค้าและอาหารบนรถทรัคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ริมทะเลสาบเมืองทองธานี ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17– 19 ธันวาคม 2563 โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งเชฟชื่อดัง เชฟบอส พัฒนพงศ์ วงศ์วรรณ เชฟโอม ธนบดี พูลเจริญ และเชฟปาร์ค ภัทรวิทย์ จันทร์ไทย และตัวแทนจากผู้ประกอบการฟู้ดทรัค นางสาวเนาวรัตน์ มิ่งเจริญสุข ร่วมแถลงข่าว ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาลยังคงให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ภายใต้การบริการตามมาตรฐานสาธารณสุข “วิถีปกติใหม่ (New Normal)” คำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เที่ยวไทยการ์ดไม่ตก ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการผ่อนปรนให้กับประชาชนทำให้เริ่มเกิดการเดินทางท่องเที่ยวบ้างแล้ว แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาแม้ทุกฝ่ายจะพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ “ไทยเที่ยวไทย” เพื่อชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะพยุงภาคการท่องเที่ยวปัจจุบันการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวยังกระจุกตัวในบางจังหวัดและบางช่วงเวลา และผลของมาตรการกระตุ้นไทยเที่ยวไทยยังจำกัด ดังนั้นเราจึงต้องกำหนดเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยภูมิภาคภาคกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศและเป็นการสร้างรายได้หลักของประเทศ รองลงมาคือภูมิภาคภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ


นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม ALL Good Food Truck ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมสินค้าและอาหารบนทรัคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เล็งเห็นว่ากิจกรรมนี้จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวในช่วงการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ
“Food Truck นับเป็นเทรนด์ธุรกิจที่มีกระแสตอบรับที่ดี สามารถเสริมภาพลักษณ์ความเป็นเมืองแห่ง Street Food ของไทย ด้วยรูปแบบของร้านและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ซึ่งการจัดงาน ALL Good Food Truck นอกจากจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของ ททท. ในแง่ของการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวแล้วยังสามารถช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นเมืองแห่งอาหารระดับโลก รวมถึงการยกระดับอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่แตกต่างกันโดยเชฟ ชื่อดังทั้ง 5 ท่าน จะมีส่วนช่วยสร้างสีสันและยกระดับเมนูท้องถิ่นสู่ระดับสากลและกระจายรายได้สู่เกษตรกรและระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
เชฟบอส พัฒนพงศ์ วงศ์วรรณ กล่าวว่า รถอาหารฟู้ดทรัคกับอาหารสตรีทฟู้ดนั้นมันสามารถไปด้วยกันได้ มันคือสิ่งเดียวกัน จึงอยากนำอาหารสตรีทฟู้ดในแต่ละภาคของประเทศไทยมานำเสนอในรูปแบบอาหารของภาคต่างๆ ทั้ง 5 ภาค โดยโปรโมทในรูปแบบการขายในรถฟู้ดทรัคที่ดูดีดูมีราคามากขึ้น

เชฟโอม ธนบดี พูลเจริญ กล่าวจะมีการนำเมนู ทั้ง 5 ภาค มารังสรรค์เมนูใหม่ โดยดึงจุดเด่นของอาหารหรือวัตถุดิบของอาหารแต่ละภาคนั่น นำมาปรุงนำเสนอในเมนูใหม่ในรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป ไม่ว่าเป็นการปรุง การจัดจาน การนำเสนอ ซึ่งกินกรรมนี้จะเป็นการสร้างสีสันภายในงานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นภายในโซนของเชฟ 5 ภาคของเรา

เชฟปาร์ค ภัทรวิทย์ จันทร์ไทย กล่าวว่า ภายในโซนเชฟจะมีตัวแทนของเชฟ ทั้ง 5 ภาค โชว์การปรุงอาหารเมนูแต่ละภาคคนละ 1 เมนู โดยจะนำเสนอในรูปแบบการเพิ่มมูลค่า Value Added อาหารแต่ละภาคให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และในวันต่อไปจะเป็นการนำอาหาร ทั้ง 5 เมนูมาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเชฟ 5 ทั้งท่านจะทำการเลือกและทำการปรับปรุงและพัฒนาสูตรเมนูอาหารให้น่าสนใจและมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

นางสาวเนาวรัตน์ มิ่งเจริญสุข ตัวแทนผู้ประกอบการฟู้ดทรัค กล่าวว่า เนื่องจากงานนี้เป็นงานอาหารที่ขายอาหารในรถเคลื่อนที่ที่เรียกว่าฟู๊ดทรัค ซึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่ของอาหารสตรีทฟู้ด เป็นการรวมตัวของรถฟู้ดทรัคในครั้งนี้จะไม่เหมือนที่ไหน เพราะการรวมตัวในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวของรถฟู้ดทรัคที่เยอะมากๆ รวมทั้งหมดทั้ง 5 ภาคของประเทศไทย และเป็นการรวมรถฟู๊ดทรัคที่เยอะที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้งาน “All Good Food Truck ออกู๊ด ฟู้ดทรัค” เป็นการรวมตัวของรถ Food Truck ทั่วประเทศไทย โดยรวบรวมอาหารจานเด็ด ของดี ของอร่อย ให้นักท่องเที่ยวได้มาลองลิ้มชิมรสกัน ซึ่งอาหารแนว “Food Truck” หรือแนวสตรีทฟู้ด (Street Food) อาหารริมทางอันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยและเป็นจุดขายที่นิยมอย่างมากของการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น Celebrity Chef หรือ โซนเชฟ พบกับ Celebrity Chef ทั้ง 5 ท่าน คือ 1. เชฟบอส พัฒนพงศ์ วงศ์วรรณ 2.เชฟโอม ธนบดี พูลเจริญ 3.เชฟปาร์ค ภัทรวิทย์ จันทร์ไทย 4.เชฟบอล อภิวัฒน์ แซ่ตั้ง และ5.เชฟซัน ธนวัฒน์ อิทาคูระ โดยนำเสนออาหารจาก 5 ภาค ไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โชว์การปรุงอาหารเมนูคิดขึ้นมาใหม่ในแต่ละภาค และมีการแลกเปลี่ยนการทำเมนูอาหารของแต่ละภาค
รวมทั้งมีคอนเสิร์ตแบบ New Normal สนุกสุดชิล ตลอด 3 วันไปกับเพลงเพราะๆ เพื่อสร้างบรรยากาศริมทะเลสาบให้มีความน่าสนใจ โดยศิลปินชื่อดัง วันที่ 17 ธันวาคม วง Paradox วันที่ 18 ธันวาคม วง Slot Machine วันที่ 19 ธันวาคม วง โคตรยิ้ม ขณะเดียวกัน มีจุดถ่ายรูป ที่มีการตกแต่งพื้นที่บริเวณริมทะเลสาบเมืองทองด้วยจุดถ่ายรูปภายในงานกระจ่ายรอบพื้นที่ถึง 5 จุด ตกแต่งพื้นที่โดยรอบให้ยิ่งใหญ่อลังการด้วยแสง สี ไม่ว่านักท่องเที่ยวคนไหนที่เข้าไปร่วมงานต้องหยิบกล้องมาถ่ายภาพเพื่อเป็นความประทับใจอย่างแน่นอน

การจัดงาน All Good Food Truck มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการนำความรู้จาก Celebrity Chef ไปต่อยอดพัฒนาเมนูเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจและภาพลักษณ์ของอาหารไทยซึ่งมีเอกลักษณ์ สอดแทรกภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของแต่ภูมิภาค ที่มีการส่งต่อและสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นทั้งในแง่ของรสชาติคุณค่าทางอาหาร การตกแต่ง และโภชนาการ ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้คนไทยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นและยังกระจายรายได้ของครัวเรือน ชุมชน สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/hTfez

Read Previous

“แจ๊ค-หญิง” ร่วมงานฉลองครบรอบ 3 ปี “PONYPONYSHOP888 ” ของสองผู้บริหาร “เมย์-เชล” สุดอบอุ่น

Read Next

CPALL แสดงความยินดีกับ‘ภูวนารถ ณ สงขลา’ เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน คนใหม่