ช่างภาพสายนางงามชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ผ่าน “องค์กรทำดี”

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก สร้างความเดือดร้อนและปัญหาให้กับคนในชาติและลุกลามไปยังทั่วทุกแห่งหน มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เป็นด้านหน้าและด้านหลังในการช่วยเหลือสังคมคนไทยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรการกุศลต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งกำลังแรงกายแรงใจ รวมถึงปัจจัยสำคัญๆในการเดินหน้าในการแก้ปัญหาเพื่อเพื่อนร่วมชาติ ในส่วนของประชาชนทั่วไปด้วยกันเองต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันทุกส่วน ซึ่งเป็นนิมิตหมายดีในยามที่บ้านเมืองเดือดร้อน นับเป็นความดีงามของคนในชาติ 

กฤช ยอดเดชา หรือ จิก ชบาพิคเจอร์  ช่างภาพสายนางงามและผู้ประกอบการตลาดเพชรเกษม 79 ผนึกพลังเพื่อน ๆ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการเชิญชวนผู้มีจิตกุลทั้งหลาย ร่วมกันช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของ #องค์กรทำดี  โดยมี ดร.บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธาน ซึ่งองค์กรเป็นด้านหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในด้านต่างๆของโรคโควิด-19 ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ อาทิ ข้าวสาร, อาหารแห้ง, ยารักษาโรค, แอลกอฮอล์,ชุด PPE, น้ำดื่ม,แมส หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็น เพื่อเป็นอีกเส้นทางเล็กๆในการสบทบการช่วยเหลือ แล้วแต่ว่าใครจะสะดวก 

ช่างภาพสายนางงาม กล่าวว่า ในกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ผมได้รับอนุญาตจากทางองค์กรในกาคประสานงานในการตั้งจุดรับบริจาค ณ ตลาดเพชรเกษม 79 ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ โดยเมื่อได้รับการบริจาคแล้วจะนำสิ่งของที่รับบริจาคมาส่งมอบให้กับองค์กรทำดีเพื่อใช้ในการช่วยเหลือสังคมต่อไป โดยการตั้งจุดรับบริจาคจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ตลาดเพชรเกษม 79 หากท่านที่ไม่สะดวกในการบริจาคเป็นสิ่งของสามารถร่วมสมทบทุนในการช่วยเหลือเป็นเงินสดได้ โดยสามารถโอนเงินตรงให้กับองค์กรได้ตามรายละเอียดภาพด้านล่างครับ และส่งสลิปในการโอนเงินมาเพื่อให้ทางองค์กรทราบที่เฟซบุ๊ก Klit Yorddhechar ปัญหาจะผ่านไปได้หากเราร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กละน้อยครับผม เราจะก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสครับ