“ซัยโจ เด็นกิ” พร้อมมอบเครื่องปรับอากาศ 70 เครื่องมูลค่า 2.2 ล้านบาทให้ ม.มหิดล วิทยาเขต กาญจนบุรี

คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 70 เครื่อง รวมมูลค่า 2.2 ล้านบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อใช้ในกิจการของทางมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/02Uks

Read Previous

“มูฮัมหมัด ยูนูส” ชื่นชม “ธนบุรี เฮลท์แคร์” ถึงพร้อมระบบสาธารณสุขเพื่อสังคม ต่อยอดสู่ “Social Business”

Read Next

ม.กรุงเทพธนบุรี ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้าน “ภาวะผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานเป็นทีม”