ซินเจียงรองรับ ‘รถไฟสินค้าจีน-ยุโรป’ ทะลุ 8,000 เที่ยวใน 8 เดือนแรก

อุรุมชี, 6 ก.ย. (ซินหัว) — หน่วยงานการรถไฟท้องถิ่น เปิดเผยว่าด่านบกฮั่วเอ่อร์กั่วซือ (Horgos Port) และด่านอาลาซานโข่ว (Alataw Pass) สองด่านท่าสำคัญในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน รองรับรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปมากกว่า 8,000 เที่ยว ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2021

ด่านอาลาซานโข่วมีรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปวิ่งผ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 ในช่วงดังกล่าว ขณะที่ด่านบกฮั่วเอ่อร์กั่วซือมีรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปวิ่งผ่านเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2021 รถไฟได้ขนส่งสินค้าน้ำหนักมากถึงราว 3.1 ล้านตัน ผ่านด่านอาลาซานโข่ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.9 ส่วนตัวเลขนี้ของด่านบกฮั่วเอ่อร์กั่วซืออยู่ที่มากกว่า 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.9 เมื่อเทียบปีต่อปี

ปัจจุบัน มีเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปวิ่งผ่านด่านอาลาซานโข่วรวมทั้งสิ้น 22 เส้นทาง เชื่อมกับต่างประเทศมากกว่า 20 ประเทศ เช่น เยอรมนี โปแลนด์ เบลเยียม และรัสเซีย โดยมีการขนส่งสินค้ามากกว่า 200 ประเภท ขณะที่ด่านบกฮั่วเอ่อร์กั่วซือมีเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปวิ่งผ่านรวม 36 เส้นทาง เชื่อมต่อกับราว 18 ประเทศ