ซีพีเอฟ คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2018) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภทดีเยี่ยม แก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืน ที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมสู่ความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารและส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยรางวัลประเภทดีเยี่ยมที่ได้รับในปีนี้ เป็นบทพิสูจน์ถึงความพยายามและความตั้งใจจริงของซีพีเอฟ จากการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจขององค์กร หรือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งควรรายงาน เนื้อหาที่ ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

“ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจตามกลยุทธสามเสาหลักสู่ความยั่งยืน ได้แก่ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตนและดินน้ำป่าคงอยู่ รวมถึงการดำเนินธุรกิจตามบรรษัทภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้” นายสุธี กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2561 ซีพีเอฟเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณารางวัล โดยรางวัลนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ให้มีคุณภาพและเนื้อหาสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/WgjQb

Read Previous

จีนยังเกินดุลการค้าสหรัฐ ล่าสุดพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 35,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 1.2 ล้านล้านบาท

Read Next

Success humble is good not teacher failure makes you