“ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ” ปธ.รุ่น วปส.8 นำคณะเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด “พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล”

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ปธ.รุ่น วปส.8 พาคณะเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานบริหารกลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด ณ อาคารบิวตี้เจมส์ กรุงเทพฯ

ลำดับภาพ (จากซ้ายไปขวา) :

คุณกิตินาฏร์ ขจรศักดิ์โสภณ เลขานุการของCAO FWDประกันชีวิต

คุณนิติพัสส์ เจียมพานทอง DVP FWDประกันชีวิต

คุณสหพล พลปัถพี
CAO FWDประกันชีวิต

ดร.พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานกลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ และบริษัทในเครือ

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.นครหลวง แคปปิตอล

ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช
ผู้อำนวยการภาคระดับสูง ภาคนำทอง273AIA

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/2WWDl

Read Previous

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“วราวุธ ศิลปอาชา” ชูนวัตกรรม “จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน” เนื่องในวันทะเลโลก

Read Next

ไฮโซ “ผึ้ง บุญญาดา” สวมเครื่องเพชร “Beauty Gems” พร้อมชุดหรู “Finale Wedding Studio” ถ่ายแฟชั่น “Howe Magazine”