ดัชนีเศรษฐกิจและครัวเรือนไทย 3 เดือนข้างหน้าต่ำสุดในรอบ 27 เดือน จากความกังวลที่เพิ่มขึ้น

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด รายงานว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า ทำการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2562 ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 สู่ระดับ 42.1 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 27 เดือน จากความกังวลของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

ส่วนดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ระดับ 42.0 ขยับขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 41.8 ในเดือนตุลาคม จากความกังวลลดลงของครัวเรือนต่อประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้าภายในประเทศและภาระหนี้สิน ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อย่างไรก็ตาม มุมมองของครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยปัจจุบันน่าจะเป็นเพียงผลระยะสั้น ซึ่งระยะยาวครัวเรือนยังมีความกังวลต่อภาวะการครองชีพของตนเอง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 ยังเปราะบางและเผชิญความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเรื่องรายได้และการจ้างงานที่อาจจะกระทบต่อกำลังซื้อของครัวเรือน และทำให้การบริโภคภาคเอกชนซบเซาลง แม้จะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอีก 5-6 บาท/วัน ในเดือนมกราคม 2563 ก็ตาม นอกจากนี้ ยังต้องติดตามภาวะภัยแล้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ที่อาจกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเกษตรและระดับราคาอาหารสดภายในประเทศ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/W65Go

Read Previous

ธนาคารกรุงเทพโชว์ผู้นำแห่งภูมิภาค ประกาศซื้อกิจการธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซีย

Read Next

ค้าภายในจับมือภาคเอกชน จัด “ลดปัง ข้ามปี New Year Grand Sale 2020” ลดราคาสูงสุด 70%