ด่วน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ… ผู้สนใจไม่ควรพลาด

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก มีให้เลือก หลักสูตรคือ หลักสูตรการปฏิบัติงาน มีให้เลือกหลายหลักสูตร อาทิ การประกอบอาหารนานาชาติ งานส่วนหน้าโรงแรม การบัญชีโรงแรมเบื้องต้น การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ งานแม่บ้านโรงแรม และงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปิดอบรมระหว่างวันที่ มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 2562

และอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการ สู่ความเป็นมืออาชีพ เน้นการตลาดและการขายโรงแรม อบรมระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 189, 447

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/AmE0G

Read Previous

เปิดแคมเปญ “ขอบคุณ…การให้ที่ประเมินค่าไม่ได้ มอบแบรนด์”

Read Next

ฟิลลิปประกันชีวิต ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562