ด่วน สัมมนา ‘ไห่หนาน’ โอกาสทางการค้าใหม่ของคนไทย : เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ระดับโลกของจีน

เชิญร่วมรับฟัง การสัมมนา เรื่องโอกาสทางการค้าใหม่ของคนไทยผ่านไห่หนาน เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ระดับโลกของจีน 
วันที่ 11 สิงหาคม นี้ เวลา 10.00-11.30น.
ผ่านโปรแกรม zoom

@รับฟังนโยบายการค้าแบบปลอดภาษี
@ปัจจัยความสำเร็จผ่านการค้ากับไห่หนาน(ไหหลำ)
@โอกาสที่จะได้รับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกไปจีน

ลงทะเบียนฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย >> คลิก https://bit.ly/2WFErc5

(*รายละเอียด zoom link จะส่งให้ทาง email ที่ท่านลงทะเบียนไว้)

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/3WRs0

Read Previous

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563

Read Next

บทสัมภาษณ์พิเศษหวังอี้: จีนจะโต้ตอบความวู่วามของสหรัฐฯ อย่างสุขุมและมีเหตุผล