ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ! ปตท.ทุ่ม 50 ล้าน เสริมทัพเครื่องมือแพทย์ รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.ระยอง

ชีวิตทุกชีวิตมีค่า หากเกิดความล่าช้าเพียงเสี้ยววินาที อาจเกิดการสูญเสียได้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มีความสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจวินิจฉัยและกระบวนการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสแกน เครื่องเอ็กซเรย์ อุปกรณ์ผ่าตัด อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพ เครื่องนับเม็ดเลือด และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต จึงทุ่มงบประมาณราว 50 ล้าน เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ที่จะช่วยให้หมอและพยาบาลสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการย้ายโรงพยาบาลมาพื้นที่ใหม่เมื่อปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

แจ๋ว-สำรวม บูรณปรีชายุทธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เล่าว่า ‘เครื่องมือที่ได้มา คือตัวช่วยขยายการรักษาให้ครอบคลุม’ “ในตอนนั้น โรงพยาบาลมาบตาพุด ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2542 ยังเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กที่ขาดเครื่องหมายเครื่องมือทางการแพทย์ ทำให้ไม่สามารถรองรับการรักษาได้อย่างครอบคลุม จึงรักษาได้แค่โรคพื้นฐานหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเท่านั้น ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้ รู้สึกสะเทือนใจไม่น้อยที่ต้องเห็นคนในชุมชนทนทุกข์กับการเจ็บป่วย เพราะไม่สามารถขยับขยายการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนไปได้มากกว่านี้

ตัวอย่างอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลจัดซื้อด้วยงบของกลุ่ม ปตท. เช่น เครื่องผ่าตัดกระดูกและข้อ อุปกรณ์ผ่าตัดไทรอยด์และต่อมทอนซิล อุปกรณ์ผ่าตัดตา รวมถึงเครื่องวัดสัญญาณชีพเพื่อคัดกรองความรุนแรงในแผนกฉุกเฉิน และมีการจัดซื้อเครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉินให้กับทุกตึกอีกด้วย

จากการบริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทำให้โรงโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง ได้รับรางวัลคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นอันที่ 1 ของโรงพยาบาลในระยองเขต 6 ซึ่งมีราวๆ 100 โรงพยาบาล และได้ลำดับ 4 ของประเทศอีกด้วย

“สำหรับ ศรี-ชูศรี เหลืองสอาดกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บอกเล่าว่า ครั้งแรกที่ได้งบจากกลุ่ม ปตท. เรานำมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อรับรองผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุมา “พอหลังจากได้ทุนไปศึกษาดูงานในทวีปยุโรป ได้มีโอกาสเห็นเทคโนโลยีการพยาบาลที่ทันสมัย จึงนำมาปรับใช้ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้มี Ceiling Pendant หรือเชลฟ์วางเครื่องมือแบบไฮโดรลิกเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำหัตถการของแพทย์ เช่น การฉีดยา ผ่าตัด เย็บแผล เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ดั้งนั้นการมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่นอกจากจะรวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐานแล้ว ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ อัตราการเสียชีวิตก็จะลดลง ผู้มารับบริการก็เกิดความเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมในการรักษา และประชาชนจะอุ่นใจได้ว่าสามารถฝากชีวิตกับโรงพยาบาลได้”

ต่างเปี่ยมสุขด้วยรอยยิ้มจากผู้ให้ ผู้รับ และผู้ป่วย ดั่ง ‘ลมใต้ปีก’ ด้วยชีวิตทุกชีวิตมีค่านั่นเอง

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/zvBSw

Read Previous

“ซาบีน่า” ชวนนักลงทุนติดตาม “Opportunity Day” สรุปผลงานไตรมาสแรก 18 พ.ค.นี้

Read Next

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผย 5 เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่