ตลท.ยืนยัน การทำ Naked Short Selling ถือเป็นความผิดอาญา

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มเปิดเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนแล้ว หลังเกิดความไม่เชื่อมั่นและทำให้นักลงทุนรายย่อยมองว่าเสียเปรียบนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ กรณีการทำ short sell โดยข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจ ประกอบด้วย 1.ข้อมูลเดิมที่เผยแพร่อยู่แล้ว ได้แก่ ธุรกรรมขายชอร์ต (Short Selling) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) และ 2.ข้อมูลที่เผยแพร่เพิ่มเติม คือ การส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นโดยใช้โปรแกรม (Program Trading) สรุปปริมาณการซื้อขายสิ้นวัน และยังมีการสรุปคำสั่งซื้อขายหุ้นรายตัวโดยใช้โปรแกรม ภายใต้เงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น บวกลบร้อยละ 10 ขึ้นไป และมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยเป็นหุ้นที่อยู่ใน SET หรือ mai เพื่อดูความผิดปกติของราคาหุ้นที่มีการชอร์ตเซล

“โดยข้อมูลเพิ่มเติมจะแสดงให้เห็นว่าในวันที่ผ่านมามี Program Trading เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ หรือมียอดซื้อ ยอดขาย เท่าไหร่ รวมถึง Non Program Trading เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เราไม่ได้มุ่งหวังลดความผันผวนของตลาด แต่เพื่อสะท้อนว่าเรารับฟังข้อมูลของทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม พร้อมที่จะมีการทบทวนเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม หากข้อมูลหุ้นรายตัวที่มีการชอร์ตเซลมีปริมาณน้อยหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการนักลงทุน”

นายรองรักษ์ กล่าวด้วยว่า ประเด็นการตรวจสอบ Naked Short Selling ที่ดำเนินการผ่านผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) จากต่างประเทศ ยืนยันว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถตรวจสอบได้ แม้จะมีการปิดดีลภายในวัน (Net Settlement) เพราะทุกธุรกรรมจะมีการประทับเวลา (Time Stamp) และติดตามข้อมูลย้อนหลังได้ ที่สำคัญธุรกรรมต้องตรงกับข้อมูลที่อยู่ในบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หากผิดปกติแสดงว่ามีการแก้ไขหรือปกปิดธุรกรรม อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการ Custodian ล้วนเป็นบริษัทระดับ Global มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือต้องรักษา การเสี่ยงแก้ไขข้อมูลเพื่อประโยชน์ของลูกค้ารายใดรายหนึ่งคงไม่น่าเกิดขึ้น และยืนยันอีกครั้งว่าการทำ Naked Short Selling ถือเป็นความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ หากตรวจสอบพบจะส่งเรื่องให้ ก.ล.ต.ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทันที

“ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการตรวจจับ Naked Short Selling และได้มีการลงโทษสมาชิกไปแล้ว เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยกระบวนการตรวจสอบ จะเป็นการเข้าไปตรวจสอบกับบริษัทสมาชิก ซึ่ง ณ วันที่ส่งคำสั่งขายนักลงทุนมีหุ้นที่ขายหรือไม่ นักลงทุนมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ตรงนั้น ในกรณีที่เป็นนักลงทุนต่างชาติ แม้หุ้นจะฝากอยู่ที่ custodian โบรกเกอร์ต้องมีหน้าที่ไปสอบถามว่าเวลาที่ลูกค้าสั่งคำสั่งขายมีหุ้นในพอร์ตหรือไม่ ซึ่ง custodian ก็มี time stamp ของหุ้นในพอร์ต และทุกสิ้นวัน custodian จะมีขั้นตอนการส่ง outstanding balance ไปให้ลูกค้าของเขา ก็เป็นการคอมเฟิร์มอีกระดับหนึ่ง” นายรองรักษ์ กล่าว

ส่วนกรณีที่นักลงทุนรายย่อย นัดหยุดเทรดในวันที่ 20 พ.ย.นี้ หลังกังวลการทำธุรกรรม Short Sell และการใช้ระบบส่งคำสั่งซื้อขายความถี่สูง (HFT) นายรองรักษ์ มองว่า มองว่าเป็นสิทธิของนักลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พยายามทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลอย่างโปร่งใส ในเรื่องที่นักลงทุนให้ความสนใจ ซึ่งสามารถเข้ามาดูได้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดเวลา การที่ตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูล เพิ่มเติมการเผยแพร่ข้อมูล ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน มีข้อมูลที่เพียงพอสามารถนำไปพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/mA0Sg

Read Previous

‘ทีทีบี’ ปล่อยสินเชื่อ ‘รักชัยห้องเย็น’ หนุนลูกค้าธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

Read Next

บทวิเคราะห์ : จีนยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักลงทุนทั่วโลก