ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงานสัมมนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 2/2566 หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน” ซึ่งมีการนำเสนอผลการศึกษาความหลากหลายของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาลในตลาดทุนไทยและสถาบันการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในไทยและต่างประเทศ ตลอดจนทิศทางงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/lK7Ps

Read Previous

iPhone 14 และ iPhone 14 Plus สีเหลืองใหม่ มาแล้ว! AIS 5G เปิดขาย 14 มีนาคมนี้

Read Next

“มาดามหยก” พร้อมนำทีมดารา Change Together “ตฤณ-เล็ก-เต้-โฟน-ลาดา-โก๋” เปิดเวทีปราศรัยแลกเปลี่ยนความเห็น “LGBTQ+ เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”