ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณดัชนี SETHD

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับปรุงการคำนวณดัชนี SET High Dividend 30 (SETHD) โดยเพิ่มการจำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีให้ไม่เกินร้อยละ 10 ทุกไตรมาส ทั้งนี้ การปรับเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดัชนีมีการกระจายน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีอย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้ดัชนีสามารถนำไปใช้ประกอบการลงทุน และนำไปอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ดีขึ้น โดยจะมีผลในเดือน มกราคม ปี 2562 เป็นต้นไป

ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถดูรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี รวมทั้งเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และวิธีการคำนวณดัชนี ได้จากหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th/th/SETHD

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/PxmJv

Read Previous

สบส.เตือนระวังบริการนวดนอกสถานที่ เสี่ยงสารพัดอันตราย

Read Next

ซีพีเฟรชมาร์ท ชวนลูกค้าร่วมรักษ์โลกงดใช้ถุงพลาสติก