“ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับมอบโล่เกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติคุณจากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก วันที่ 2 เมษายน 2566 รับมอบโดยนางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สนับสนุนบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ภายใต้โครงการ SET Social Impact Platform ทั้งนี้ บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคมด้านการพัฒนาผู้เปราะบางในกลุ่มเด็กและบุคคลออทิสติก และได้พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมให้ยั่งยืน ผ่านโครงการ SET Social Impact GYM

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/uT8yJ

Read Previous

ไทยเวียตเจ็ทต้อนรับผู้เข้าประกวด ‘มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023’ บนเที่ยวบิน

Read Next

ซีพีเอฟ ส่งความสุขจุดบริการประชาชน เสริมความปลอดภัย ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ปี 66