ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนด้วยแนวคิดธุรกิจยุคใหม่

พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมดำเนินโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนด้วยแนวคิดธุรกิจยุคใหม่ และการออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas” เพื่อส่งเสริมความรู้ รวมถึงทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบันแก่ผู้บริหารและบุคลากรของอาชีวศึกษา พร้อมขยายความรู้ไปยังนักเรียนอาชีวะ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรอาชีวศึกษาเอกชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ กว่า 430 คน จาก 203 วิทยาลัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1415 ก.ย. ที่ผ่านมา

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/D0ttF

Read Previous

ทีเอ็มบีธนชาต จัดงาน “The Infinite Success Forum” ขอบคุณลูกค้า ทีทีบี รีเซิร์ฟ ภาคใต้ เลือก ttb reserve ช่วยต่อยอดความมั่งคั่งไม่มีที่สิ้นสุด

Read Next

ธุรกิจรถยนต์มือสองโตต่อเนื่อง รับเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ