ติดต่อโฆษณา

บริษัท แบ็งคอก เวลท์ แอนด์ บิซ จำกัด
เลขที่ 77/30 หมู่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บรรณาธิการบริหาร : ภูวนารถ ณ สงขลา
อีเมล์ : nart_bh@hotmail.com

บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ : อังคนา ณ สงขลา
อีเมล์ : na.bh2011@gmail.com

การตลาดโฆษณา
คุณนา 081 297 6084
คุณตูน 081 302 0933