ทส.ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม   จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทางและการใช้ประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้

กิจกรรมจิตอาสา“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ด้านสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะตั้งอยู่ที่เต้นท์กิจกรรมจิตอาสาฯ หมายเลข A12 ฝั่งศาลฎีกา โดยไฮไลท์ของกิจกรรมอยู่ที่การสาธิตการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ ลดรายจ่าย เสริมรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ด้วยการทำถังหมักรักษ์โลก (ถังกำจัดขยะอินทรีย์อย่างง่าย) โดยวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2562 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ชุมชนบ้านรางพลับ จ.ราชบุรี) พร้อมรับปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนและถังหมักรักษ์โลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ได้ฟรี ซึ่งเป็นผลงานจากแม่บ้านชุมชนบ้านรางพลับ ที่จะมาสาธิตสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ภายในงานนี้อีกด้วย เช่น กระเป๋า ตะกร้า หมวก กระถางต้นไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะได้รับความรู้ในการแยกประเภทของพลาสติก การคัดแยก รวมถึงการตั้งจุดรับบริจาคพลาสติก เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” และปิดท้ายด้วยการรับพันธุ์กล้าไม้มงคล 10 ชนิด ได้แก่ กฤษณา คำมอกหลวง ทองอุไร พะยอม พิลังกาสา พุดซ้อน มะขามเปรี้ยว มะฮอกกานี ยางนา และ  ราชพฤกษ์ จำนวนกว่า 2,000 กล้า ภายใต้โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยกรมป่าไม้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันได้ตลอดทั้ง 4 วัน ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/mB3xG

Read Previous

อิตาลีสูญเงินกว่า 3 พันล้านยูโร หลัง ‘กรกฎาคม’ ไร้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

Read Next

“กล้วยไทย” คว้า 3 รางวัลใหญ่ “สีสัน อะวอร์ดส์” ครั้งที่ 31