‘ทะเลสาบชิงไห่’ กำแพงธรรมชาติของจีน

ซีหนิง, 9 มิ.ย. (ซินหัว) — ชมทิวทัศน์งดงามของทะเลสาบชิงไห่ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ทะเลสาบแห่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางนิเวศวิทยาในภูมิภาคจีนตะวันตก ทั้งยังเป็นกำแพงธรรมชาติที่ควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทรายแผ่ขยายสู่ทิศตะวันออก ช่วยปกป้องพื้นที่ทางการเกษตรของจีนตะวันออก

เกาจิ้งอวี่ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่องเที่ยวทะเลสาบชิงไห่ ระบุว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนดำเนินสารพัดโครงการเชิงนิเวศในแอ่งทะเลสาบชิงไห่ และบรรลุผลลัพธ์อันดีในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

(บันทึกภาพระหว่างปี 2017-2021)