ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เปิดตัวมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุด “หัวใจคุณภาพ”พันธสัญญาเพื่อผู้บริโภคยุคใหม่

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์  ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต่อยอดนโยบายด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประกาศพันธสัญญาเพื่อผู้บริโภคยุคชีวิตวิถีใหม่ เปิดตัว“หัวใจคุณภาพ” (QUALITY AT HEART) สัญลักษณ์แห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุด ตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ภายใต้หัวใจสำคัญ 5 ประการ ยึดหลัก ใส่ใจคุณ ใส่ใจคัดสรร ใส่ใจความยั่งยืน การันตีสินค้าสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพเยี่ยมระดับสากล ตอกย้ำความมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดในฤดูกาล รสชาติอร่อย ราคาที่เหมาะสม โดยนำร่องสนับสนุนภาคเกษตรกรรมไทย เสริมศักยภาพในการแข่งขันระยะยาวสู่สากล เปิดตัวผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมาตรฐานหัวใจคุณภาพ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง จังหวัดชุมพร และมะม่วงน้ำดอกไม้สุก จังหวัดราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นแหล่งคุณภาพที่ดีที่สุดตามฤดูกาล

นายสมนึก ยอดดำเนิน Head of Farmer’s ,Quality Line  Local and sourcing บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด    รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า“หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART)  เป็นมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุด ยกระดับจากมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยมีการจัดตั้งทีม Sustainable Food Development  ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และมีประสบการณ์ด้านพัฒนามาตรฐานสินค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศให้ครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่การปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแล เก็บเกี่ยว ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภค เคียงคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เสริมสร้างให้เกิดการค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด  ‘หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART) เป็นการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถันตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าและสามารถตรวจสอบ         สอบย้อนกลับได้ (Traceability) ประกอบด้วย 5 หัวใจสำคัญ ได้แก่1. ความปลอดภัยของอาหาร มีระบบควบคุมความปลอดภัยของอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากสวนจนสู่มือผู้บริโภค  2. คุณภาพของอาหาร รับประกันความสดใหม่ รสชาติอร่อย คุณภาพสูงจากแหล่งที่ดีที่สุด 3. พัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกร โดยพัฒนาเกษตรกรและชุมชนภายในประเทศ ให้การสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อย ใส่ใจสภาพแวดล้อมในการทำงานและค่าแรง ภายใต้จริยธรรมธุรกิจ 4. ดูแลสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะอย่างเป็นระบบ ใช้ระบบการขนส่งผ่านเครือข่ายรถส่งสินค้า (Backhaul) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 5. ราคาที่เหมาะสม คัดสรรผลิตผลตามฤดูกาลด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม

ปัจจุบันนำร่องเปิดตัวผลไม้เศรษฐกิจของไทย 2 ชนิดที่ผ่านมาตรฐานขั้นสูงสุด ‘หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART) ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง จากจังหวัดชุมพร  คัดพิเศษพร้อมเพิ่มมูลค่าบรรจุใส่กล่องสวยงาม กล่องละ 1 ลูก รับประกันมีเนื้อเต็มพู ควบคุมคุณภาพด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอย่างพิถีพิถัน ใช้เทคนิคพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในการคำนวนและควบคุมคัดเลือกความแก่ คำนวนหาน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนที่ระดับ 35% ขึ้นไป เพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีรสชาติ หวาน อร่อย ถัดมาคือมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากจังหวัดราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำหน่ายเป็นกล่องเซตพิเศษ และกิโลกรัม รับประกันความสุก ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวควบคุมกระบวนการการผลิตอย่างถูกวิธี สามารถกำหนดวันที่รับประทานได้ ทำให้ได้มะม่วงที่มีคุณภาพดีที่สุด รสชาติอร่อยที่สุดสำหรับลูกค้า ”

ด้านเกษตรกร ราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางแพ จ.ราชบุรี กล่าวถึงการดูแลผลผลิตให้ได้มาตรฐานว่า “สวนของเราเป็นสวนปลูกมะม่วงที่มีคุณภาพ โดยหลังจากท็อปส์เข้ามาช่วยแนะนำดูแลผลผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด‘หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART) สิ่งที่แตกต่างจากเดิม คือ มีการแนะนำองค์ความรู้สมัยใหม่ มีการนำคิวอาร์โค้ดมาติดที่ลูกมะม่วง ทำให้ลูกค้าผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งเพาะปลูกและโรงคัดบรรจุได้เลย อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ว่าทานวันไหน รสชาติถึงจะอร่อยที่สุด โดยผลมะม่วงจะติดสติกเกอร์วันที่พร้อมทานไว้อย่างชัดเจน”

สมนึก ยอดดำเนิน กล่าวเสริมทิ้งท้ายว่า “สำหรับแผนต่อไป บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกผลผลิตที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค พร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น โดยเตรียมขยายมาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด ‘หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART)  ไปยังสินค้ากลุ่มผัก ผลไม้ และอาหารสดอีกหลากหลายชนิด ซึ่งจะเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่ที่ผู้บริโภคมองหาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นอันดับแรกเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้เกษตรกรเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะการให้ความสำคัญกับคุณภาพจะส่งผลให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมศักยภาพของเกษตรกรไทยให้มีความพร้อมเพื่อการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น”

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/3zLs7

Read Previous

“เคอี กรุ๊ป” จับมือ “อาลีบาบา คลาวด์” สร้าง “SKY OS” แพลตฟอร์มแรกในเอเชีย เชื่อมโยงธุรกิจรีเทล-อสังหาฯครบวงจร ติดอาวุธผู้ประกอบการร้านค้าไทย

Read Next

รุกตลาดบีทูบี! “เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล” เปิดตัว“เชฟยิ้ม (CHEF YIM)” บริการครบวงจรสำหรับร้านอาหารบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ