ท่าเรือชิงเต่าสร้างสถานีฐาน 5G เพิ่ม 92 แห่งในปี 2022

แฟ้มภาพซินหัว : สถานีตู้คอนเทนเนอร์เชียนวานของท่าเรือชิงเต่า มณฑลซานตงทางจีนตะวันออก วันที่ 29 ก.ค. 2022

ปักกิ่ง, (ซินหัว) — ท่าเรือชิงเต่าในมณฑลซานตงทางจีนตะวันออก มีสถานีฐาน 5G เพิ่มขึ้น 92 แห่งในปี 2022 ซึ่งช่วยเร่งรัดความพยายามสร้างท่าเรืออัจฉริยะ ท่าเรือชิงเต่าได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การควบคุมอุปกรณ์ท่าเรือขนาดใหญ่จากระยะไกลและการจัดการสินค้าอย่างอัจฉริยะ รวมถึงสร้างความเป็นดิจิทัลแก่ปัจจัยการผลิตต่างๆ นอกจากนั้นมีแพลตฟอร์มบริการอันครอบคลุมเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างท่าเรือ การขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ และลูกค้า ช่วยให้เกิดการยื่นเอกสารและทำพิธีศุลกากรทางออนไลน์ ท่าเรือชิงเต่ายังมีอัตราอุปกรณ์ของสถานีตู้คอนเทนเนอร์ทำงานอัตโนมัติสูงถึง 41% และสร้างความคืบหน้าของการทำงานเชิงอัตโนมัติในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การพัฒนาและใช้งานเอ-ทีโอเอส (A-TOS) อันเป็นระบบจัดการและควบคุมอัจฉริยะของสถานีตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันท่าเรือชิงเต่ายังมีอัตราอุปกรณ์จัดการสินค้าเทกองแบบแห้งที่ไม่ได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทำงานอัตโนมัติสูงถึง 55% ซึ่งเป็นผลจากการใช้ระบบอัจฉริยะครบวงจรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการกำหนดตารางเวลา พื้นที่และอุปกรณ์จัดเก็บสินค้า เรียบเรียงโดย Yu HuichenXinhua Silk Road, www.xinhuathai.com/silkroad/332092_20230112 , https://en.imsilkroad.com/p/332139.html
The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/BJ3o1

Read Previous

ไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ส เปิดเที่ยวบินสินค้าเชื่อม ‘เซี่ยงไฮ้-เม็กซิโก’

Read Next

อันฮุยส่งทัพผู้แทนการค้าเยือน ‘เกาหลีใต้’ เซ็นคำสั่งซื้อรวม 110 ล้านดอลล์