ธนาคารออมสินปลื้ม เป็นองค์กรไทยแห่งเดียวที่ได้รางวัลThe Best Quality Leadership Award 2018 ปีนี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัล The Best Quality Leadership Award 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย European Society for Quality Research (ESQR) หรือสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพ ณ โรงแรมซีซาร์พาเลซ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยธนาคารออมสินได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัล “สุดยอดองค์กรคุณภาพ The Best Quality Leadership Award 2018” จาก ESQR ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรชั้นนำของโลก โดย ESQR พิจารณาคัดเลือกจากองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย ที่มีความโดดเด่นในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ส่งผลให้องค์กรมีความเป็นเลิศได้อย่างสมบูรณ์ โดยสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์สำคัญในการผลักดันให้ผู้นำองค์กรต่างๆ ทั่วโลกทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการศึกษาในทุกทวีปให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการบริหารโดยใช้กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ ซึ่งในแต่ละปี สมาคมฯจะพิจารณาผลสัมฤทธิ์ขององค์กรต่างๆในทุกภาคส่วนจากทุกทวีปทั่วโลกที่มีความโดดเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดังกล่าวให้ สำหรับในปีนี้ มีองค์กรจาก 41 ประเทศทั่วโลกได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรวม 52 รางวัล และธนาคารออมสินเป็นองค์กรจากประเทศไทยแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้
The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/17xun

Read Previous

นวัตกรรมใหม่ของผ้าอ้อมผู้ใหญ่

Read Next

“Pasta Ocean Signature” อร่อยแบบฟิวชั่น