ธอส. จัดงานสัมมนา “การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า”

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า” โดยได้รับเกียรติจากนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่ง ธอส. ร่วมกับ คณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงานสัมมนาดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐ ทราบถึงการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า และแนวทางในการดำเนินการกับบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารเป็นช่องทางในการกระทำความผิดด้านการฟอกเงิน ยกระดับความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐเป็นกลไกหลักในการป้องกันมิให้ลูกค้าได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยทุจริตทางการเงิน อันเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในระดับประเทศ

 

โดยในโอกาสนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นายรัฐสภา จิระกรานนท์ กรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และสถานีตำรวจ
นครบาลห้วยขวาง) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐอีก 7 แห่ง เข้าร่วมงานสัมมนา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ ผู้บริหารและพนักงานของ
สถาบันการเงินของรัฐอีก 7 แห่ง รับชมด้วย

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/gNAIw

Read Previous

ฉลองครั้งใหญ่! ครบรอบ 30 ปี บิ๊กซี แจกรถ Tesla สีเขียวบิ๊กซี

Read Next

“SPI” เซ็นเอ็มโอยู “ศิริราช” ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ