ธอส.รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่ง ธอส. ให้การสนับสนุนโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ ในกิจกรรม“ปั่นปลูกป่า” ที่จัดขึ้นพร้อมกัน 24 จังหวัดชายทะเลทั่วประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานในพิธีให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/VUyG7

Read Previous

อังกฤษบี้มหาวิทยาลัยเก็บค่าหน่วยกิตแพง แนะเก็บตามมูลค่าเศษฐกิจของปริญญาที่ได้รับ

Read Next

Marriott has new rewards offerings and you don’t need