ธ.ก.ส. ขอบคุณลูกค้าสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง หลังยอดฝากทะลุ 1 แสนล้านบาท

ธ.ก.ส. ขอบคุณลูกค้าผู้ซื้อสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง หลังครบเต็มวงเงิน 100,000 ล้านบาท โดยเตรียมลุ้นรางวัล Grand Prize 60 ล้านบาทได้ทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน จำนวน 24 ครั้ง สำหรับผู้ที่สนใจสลาก ธ.ก.ส. ยังสามารถเลือกซื้อสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ได้บนแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ที่เป็นการออมเงิน แบบลุ้นโชคแถมได้ดอกเบี้ย ในราคาหน่วยละ 50 บาท รางวัลที่ 1 มูลค่า 5 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ กว่า 15.9 ล้านบาทต่อเดือน ถึง 24 ครั้ง ฝากได้เลยวันนี้ ช้าหมด อดลุ้นรางวัล ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ !

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการเปิดรับฝาก สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง หน่วยละ 2,000 บาท จำนวน 50 ล้านหน่วย วงเงินรับฝาก 100,000 ล้านบาท ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ทำให้ยอดรับฝากเต็มวงเงินแล้ว โดยมียอดรับฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile จำนวน 14,000 ล้านบาทและยอดรับฝากผ่านเคาน์เตอร์สาขา จำนวน 86,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส. ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ของธนาคาร ซึ่ง ธ.ก.ส. จะนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและสร้างความเข้มแข็งสู่ธุรกิจชุมชน อันเป็น           ฐานรากที่สำคัญของประเทศต่อไป นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนชุมชนปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวผ่านโครงการธนาคารต้นไม้ ปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 6,800 ชุมชน มีต้นไม้ปลูกเพิ่มขึ้นบนผืนดินกว่า 12.4 ล้านต้น รวมถึงการต่อยอดสู่ภารกิจซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมเตรียมขยายผลไปยังชุมชนธนาคารต้นไม้ทั่วประเทศและหนุนการปลูกป่าเพิ่มอีกปีละ 108,000 ต้น เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันและบรรเทาผลกระทบจากปัญหา         โลกร้อน และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี ค.ศ. 2050 และวิสัยทัศน์ ธ.ก.ส.ในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ยังสามารถร่วมออมและลุ้นรางวัลกับสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ที่มีความสะดวก ทันสมัย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล เพียงราคาหน่วยละ 50 บาท พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายทุกเดือนถึง 24 ครั้ง รวมเงินรางวัล 15,917,000 บาทต่อเดือน ฝากง่าย ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.07 ต่อปี โดยผู้ที่สนใจต้องฝากสลากภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อรับสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น ๆ และกรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน คิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลจากการฝากสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินกับ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วยซึ่งลูกค้าจะได้รับ e-Slip ไว้เป็นหลักฐานในการฝากสลาก บันทึกไว้ในอัลบั้มภาพในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลหมายเลขสลาก การตรวจผลสลาก และประวัติการถูกรางวัลได้ง่าย ๆ ผ่าน  แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ฝากได้แล้ววันนี้ ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/cyhaq

Read Previous

ไอแบงก์ ร่วมสนับสนุนจัดงานเลี้ยงละศีลอด คณะทูตานุทูตมุสลิม

Read Next

SA ตั้งเป้ารายได้ปี 67 โตก้าวกระโดด แตะ 7,000 ลบ.