ธ.ไทยพาณิชย์สนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคม มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ดำเนินโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลาง” เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยมี พลตรี วรยส เหลืองสุวรรณ รองแม่ทัพภาคที่ 1 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 รับมอบจากคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/DGzFm

Read Previous

PLT เปิดฉากโรดโชว์ออนไลน์ พบนักลงทุน 18 เม.ย.นี้ ก่อนลงสนามเทรดตลาด mai

Read Next

กสิกรไทย แจ้งวันเปิด-ปิด บริการสาขาช่วงสงกรานต์ปี 2566