“นพ.พิชิต นริพทะพันธุ์” แห่ง TRSC บรรยายพิเศษหัวข้อ “Update Technology for Refractive Surgery” ในงาน “Teaming Up for Refraction”

“นพ.พิชิต นริพทะพันธุ์” แห่ง TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้วยวิธี ReLEx และการผ่าตัดเลนส์เสริม Phakic IOL และ Accommodating IOL ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ Update Technology for Refractive Surgery ” ในงานประชุมวิชาการ Teaming Up for Refraction สำหรับนักทัศนมาตร ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 นี้ ณ ห้อง Lotus 3-4 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/QsnBF

Read Previous

“พลอย-รัญดภา” ปรี้ดแตก! “ไม้-นนทพันธ์” แอบถ่าย ส่วน “ชูษี เชิญยิ้ม” ตกที่นั่งลำบากในละคร “หนี้เกียรติยศ”

Read Next

“คีนน์-BTS” ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารรถไฟฟ้า