นอภ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นำคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามเปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 ในวันที่ 26 ก.ค.นี้

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ พร้อมด้วย นายสานิต พรมชาติ สาธารณสุขอำเภอบางระกำ และนางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้แทนหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ รองรับการการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อแก้ไขปัญหาเตียงของโรงพยาบาลบางระกำไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย ซึ่งกำหนดเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางระกำที่ติดเชื้อพักคอยรอการรักษาในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เริ่มต้นจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ประสานความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 15 นาย สนับสนุนโรงพยาบาลบางระกำ และเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เข้าดำเนินการขนย้ายสิ่งของและปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวในพื้นที่อำเภอบางระกำ นอกจากนี้ ยังมี บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด พร้อมผู้มีจิตศรัทธาได้สมทบทุนให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่างๆ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้จำนวน 104 เตียง สูงสุดไม่เกิน 120 เตียง ซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้แล้วกว่า 40 คน

สำหรับ การดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดจนการประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ทางโรงพยาบาลบางระกำเป็นผู้ดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ หากผู้มีจิตศรัทธาประสงค์แบ่งปันให้การสนับสนุนวัตถุดิบประกอบอาหารสามารถนำส่งได้ที่โรงพยาบาลบางระกำโดยตรง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้