นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ ฟังการบรรยายความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการให้สัมภาษณ์สื่อ

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ได้เรียนเชิญ นายภูวนารถ ณ สงขลา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Bangkok Wealth & Biz อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และ อุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาบรรยาย สนทนา และ แลกเปลี่ยนความรู้ใน วิชาพลังอำนาจทางเศรษฐกิจ และ การให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศฯ ให้แก่นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔ ซึ่งจะจบออกไปเป็นผู้บริหารระดับกลางของกองทัพอากาศ และเป็นฝ่ายอำนวยการของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ ประกอบด้วยนายทหารนักเรียนชาวไทยและนายทหารนักเรียนจากมิตรประเทศ จำนวน ๗๐ นาย ทำให้ นายทหารนักเรียนฯ มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพลังอำนาจของชาติด้านเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานความรู้ทางด้านเศรษฐกิจนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในหน้าที่เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว

นอกจากนี้ ทางผู้บรรยายยังได้แนะนำความรู้ เทคนิค และวิธีการให้สัมภาษณ์เมื่อต้องให้ข่าวและตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวในสถานการณ์ต่างๆ ทำให้นายทหารนักเรียนได้รับประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอนาคตเป็นอย่างดี

โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ชนวุฒิ เบญจานุวัตร อาจารย์อาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ตัวแทนผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้บรรยาย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเสียสละเวลาในการมาบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ ในครั้งนี้ด้วย

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/KMWYb

Read Previous

ยูเอ็นกังวล ‘ไวรัสโคโรนา’ สร้างการกีดกัน-แผลใจให้คนบางกลุ่ม

Read Next

ทวิตเตอร์เดินหน้าทลายสื่อปลอมแปลงข้อมูล สร้างความเดือดร้อนต่อสังคม