‘น่ามู่ชั่ว’ ทะเลสาบสีฟ้าครามแดนหลังคาโลก

ลาซา, 21 พ.ย. (ซินหัว) — ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบน่ามู่ชั่ว (Namtso) สีฟ้าครามที่รายล้อมไปดวยภูเขาในเขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

(บันทึกภาพวันที่ 20 พ.ย. 2021)