บอร์ด CMDF ตั้ง ‘จักรชัย บุญยะวัตร’ เป็น ผู้จัดการกองทุนฯ คนใหม่ เริ่มงาน 19 มกรา 67

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ได้มีมติแต่งตั้ง นายจักรชัย บุญยะวัตร เป็นผู้จัดการกองทุนฯ คนที่สอง โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 – 18 มกราคม 2571 โดยเห็นว่า นายจักรชัย เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการกองทุนฯ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

นายจักรชัย บุญยะวัตร ปัจจุบันอายุ 48 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี (ด้านเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จาก Christopher Newport University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท ในสาขาเดียวกัน จาก Bond University ประเทศออสเตรเลีย โดยมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บลจ. ธนชาต (จำกัด) ในปี 2545–2550 และดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรองประธานและหัวหน้ากลุ่มงานขายและการตลาด สายงานประกันกลุ่ม บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) ในปี 2550–2554 และดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2554–2559 ต่อมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว (สถานีโทรทัศน์ มันนี่ ชาแนล) ปี 2559-2561 โดยก่อนเข้าร่วมงานกับกองทุนฯ ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 218/17 กำหนดให้มี “ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน(CMDF)” ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารกิจการของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนฯกำหนด

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/BkTJz

Read Previous

SME D Bank มอบของขวัญปีใหม่ 2567  จัดเต็ม ‘SME D มีแต่ได้’ เติมทุนคู่พัฒนา มูลค่ากว่า 4 หมื่นบาทต่อราย  

Read Next

ก.ล.ต. เปิดตัว ‘IPO Fact Figure’ ศูนย์รวมข้อมูลสถิติหุ้น IPO เสริมการตัดสินใจลงทุน