บีซีพีจี กับโครงการ “งดให้ เพื่อให้”

หลายปีมาแล้ว ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้สานต่อโครงการ “งดให้ เพื่อให้” มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกภาคส่วน เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ และส่งต่อโลกที่สวยงามให้ลูกหลานของเรา

จากแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ “ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” สู่แนวคิด “งดให้ เพื่อให้” ที่บีซีพีจีได้ริเริ่มขี้น โดยการงดจัดทำของขวัญปีใหม่ และนำเงินไปสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม ในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในสังคม

โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบทุน สร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน โรงพยาบาลที่มุ่งหวังเป็นผู้นำในการรักษา และพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ของคนไทยเพื่อคนไทยทุกคน ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565

นายบัณฑิต สะเพียรขัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บีซีพีจี ได้กล่าวถึงโครงการ “งดให้ เพื่อให้” ว่า เป็นหนึ่งในโครงการ “Breath of the World” หรือ ต่อลมหายใจให้โลก ซึ่งการงดทำของขวัญปีใหม่ เป็นการประหยัดทรัพยากร ลดการสร้างขยะโดยไม่จำเป็น และนำเงินไปสนับสนุนองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่ช่วยดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานที่ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2561 โดยที่ผ่านมาได้มอบเงินให้กับ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล และตั้งใจจะดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

เกี่ยวกับบีซีพีจี : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้ประกอบการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังน้ำ ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 862 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มการทำการตลาดกับผู้บริโภครายย่อยโดยตรงมากขึ้น เน้นการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงให้บริการการจัดการ ด้านพลังงานหรือ energy as a service และนำเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับโลกมาใช้ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเองและประหยัดค่าใช้จ่ายข้อมูลเพิ่มเติม: www.bcpggroup.com

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/LX6bs

Read Previous

“เต๋า เศรษฐพงศ์” จับคู่ “เบียร์ เดอะว๊อยซ์” นำทีมบวงสรวง ซีรี่ส์ “เคลิ้ม I See You”

Read Next

‘หัวเหวย’ จับมือ ‘ศิริราช’ ลงนามพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G แห่งแรกของไทย