บีซีพีจี เคพเพล และ ทีมกรุ๊ป ผนึกกำลังธุรกิจ District Cooling System ประเดิมโครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ คาดการณ์รายได้ 7,500 ล้าน

บีซีพีจี เคพเพล ดีเอชซีเอส และ ทีมกรุ๊ป ผนึกกำลัง คว้างานระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling System) ในโครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์ สวนหลวง-สามย่าน บริหารโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดการณ์ตลอดระยะเวลา 20 ปี มีรายได้รวม 7,500 ล้านบาท
ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Cooling Load) 18,000 ตันความเย็น (Refrigeration Tons /RT)) ให้บริการพื้นที่โดยรอบโครงการฯ ครอบคลุมอาคารสํานักงาน ร้านค้าปลีกและที่อยู่อาศัย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดําเนินการในเฟสแรกพร้อมรับรู้รายได้ในปี 2565 และดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2570 การพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่านดังกล่าวถือเป็นโครงการต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ด้วยพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงาน ภายใต้โครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ”

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวในเอเชียแปซิฟิก การเติบโตของเรานอกจากจะโตจากการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว เรายังมีแผนขยายธุรกิจสู่ นวัตกรรมด้าน Smart Energy อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราได้เริ่มพัฒนาด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2561 จากความสำเร็จของโครงการ Peer to Peer Trading โดยใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน ในโครงการ T77 และโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (smart University) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

การร่วมมือกับเคพเพล ดีเอชซีเอส ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาและบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี จากประเทศสิงคโปร์ และ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป ผู้นำด้านบริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ ในการนำนวัตกรรม ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางมาบริหารจัดการการทำความเย็น แทนการใช้ระบบทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแบบเดิม ทำให้ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนโดยรอบ เป็นการบริหารจัดการพลังงานตามแนวคิด Smart Energy ของโครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City

“การบริหารจัดการและดำเนินการวางระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง ในเขตพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ภายใต้โครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” ครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและแผนการเติบโตที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อความยั่งยืน”นายบัณฑิตกล่าวทิ้งท้าย

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/oM3hh

Read Previous

Bangkok Wealth & Biz บริจาคเงินเพื่อเด็กๆ

Read Next

ปตท. ขอบคุณผู้ลงทุนเชื่อมั่น หลังปิดขายหุ้นกู้ 2 รุ่น รวม 15,000 ลบ. พร้อมเดินหน้า ตามเจตนารมณ์ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม