ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดการค้าการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่17

วันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 กรุงปักกิ่ง
ท่านผู้นำทุกประเทศที่เคารพ แขกผู้เกียรติทุกท่าน
สุภาพสตรี สุภาพบุรุษและมิตรทั้งหลาย 
ในโอกาสเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างจีน-อาเซียนครั้งที่ 17 ข้าพเจ้าในนามของรัฐบาลและประชาชนจีน และในนามของข้าพเจ้า ขอแสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่นและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ต่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์  

การที่งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งนี้ถือ “การร่วมกันสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้เจริญรุ่งเรือง” เป็นหัวข้อหลักนั้น ก็เพื่อลงลึกเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน ผลักดันการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง อัดฉีดพลังขับเคลื่อนใหม่แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองฝ่าย 

จีนกับอาเซียนเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน มีความใกล้ชิดกันทางสายเลือด มิตรภาพระหว่างสองฝ่ายมีมาช้านาน เมื่อ ค.ศ. 2013 ข้าพเจ้าได้เสนอว่าจีนยินดีร่วมกับประเทศอาเซียนร่วมกันสร้าง “เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” ร่วมมือกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจีน-อาเซียนให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นเรามองเห็นด้วยความยินดีว่า ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้เร่งการเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง การหลอมรวมทางเศรษฐกิจเข้าสู่ระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้านับวันรวดเร็วมากขึ้น การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและบุคลากรมีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนได้กลายเป็นแบบฉบับที่ประสบความสำเร็จและมีพลังชีวิตมากที่สุดของความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นับเป็นประจักษ์พยานที่เป็นรูปธรรมแห่งการผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมวลมนุษยชาติ 

เมื่อเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในปีนี้ เราทั้งสองฝ่ายคอยห่วงใยและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันแก้ไขความยากลำบากแห่งยุคสมัย ได้บรรลุความรับรู้ร่วมกันที่สำคัญมากมายในด้านการแบ่งปันประสบการณ์ต้านโควิด-19 การเพิ่มอุปทานด้านสิ่งของต้านโควิด-19 การร่วมมือกันวิจัยและผลิตวัคซีน การร่วมกันปกป้องเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค เป็นต้น ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการต้านโควิด-19 ของจีน ประเทศอาเซียนได้ให้การสนับสนุนอันล้ำค่าและความช่วยเหลืออย่างไม่เห็นแก่ตัวแก่ฝ่ายจีนอย่างทันการณ์ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศมีแนวโน้มแห่งการควบคุมได้อย่างมีเสถียรภาพ จีนได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ไปยังประเทศอาเซียน เพื่อให้การช่วยเหลือด้านวัตถุสิ่งของและเทคโนโลยี รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ต้านโควิด-19 ตลอดจนการเปิด “ช่องทางอำนวยความสะดวก” และ “ช่องทางสีเขียว” แก่การไปมาหาสู่กันด้านบุคลากรและการขนส่งด้านวัตถุสิ่งของระหว่างสองฝ่ายอย่างทันการณ์

โลกปัจจุบันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏในรอบร้อยปี ความเป็นหลายขั้วของโลก กระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ ความเป็นสารสนเทศทางสังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้พัฒนาสู่ระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ชะตากรรมของประชาชนประเทศต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในขณะเดียวกัน โลกกำลังเผชิญปัจจัยแห่งความไม่แน่นอนและความไร้เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เศรษฐกิจของโลกตกอยู่ในภาวะซบเซา เอกภาคีนิยมและลัทธิกีดกันทางการค้าผงาดขึ้น ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น ความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต โรคระบาดร้ายแรง ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และอื่น ๆ กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ระเบียบระหว่างประเทศและระบบการบริหารจัดการของทั่วโลกได้รับผลกระทบ 

ภายใต้สถานการณ์ใหม่ ฝ่ายจีนจะให้ความสำคัญกับอาเซียนในลำดับต้น ๆ ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศรอบข้าง และถืออาเซียนเป็นภูมิภาคสำคัญในการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างมีคุณภาพสูง ฝ่ายจีนสนับสนุนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน สนับสนุนอาเซียนเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือเอเชียตะวันออก และสนับสนุนอาเซียนขยายบทบาทมากยิ่งขึ้นในการสร้างโครงสร้างส่วนภูมิภาคที่เปิดกว้าง ภายใต้การชี้นำของ “เป้าหมายปี 2030 แห่งความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน” ฝ่ายจีนยินดีร่วมกับอาเซียนผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รักษาแนวโน้มที่ดีแห่งการพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนี้ สร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจีน-อาเซียนให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อการนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอข้อริเริ่ม 4 ประการ 

ประการแรก ยกระดับความเชื่อถือทางยุทธศาสตร์ ลงลึกเชื่อมโยงแผนการพัฒนา จีนยินดีที่จะร่วมกับอาเซียน ผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ใน 5 ปีข้างหน้า ตาม“แผนปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน (ค.ศ. 2021-2025)” ปฏิบัติตาม “คำแถลงร่วมจีน-อาเซียนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและร่วมมือระหว่างข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน ปี 2025” ใช้ประโยชน์จากการสร้างสรรค์เส้นทางการคมนาคมใหม่ทั้งทางบกและทางน้ำ เสริมสร้างการเชื่อมโยงและความร่วมมือทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่น ทางรถไฟ ทางหลวง ท่าเรือ สนามบิน พลังงานไฟฟ้า และการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น เร่งผลักดันการสร้างสรรค์ระเบียงเศรษฐกิจและโครงการสำคัญที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน สร้างสหพันธ์การขนส่งร่วมจีน-อาเซียนอย่างแข็งขัน ปีหน้าเป็นปีครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีน-อาเซียน จีนยินดีร่วมกับอาเซียน ออกแบบและจัดงานรำลึกให้ดี พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น 

ประการที่สอง ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างทั่วด้านของภูมิภาค ฝ่ายจีนยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ของอาเซียน ใช้โอกาสการครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนอย่างสมบูรณ์ให้เป็นประโยชน์ ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเสรีจีน-อาเซียนให้ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่ง จีนมีความยินดีต่อการลงนาม “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” และหวังว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ จีนยินดีร่วมมือกันใช้ความพยายามกับอาเซียน ทำให้การค้ามีความคล่องตัว ส่งเสริมการลงทุน เปิดตลาดให้กันและกัน ผลักดันการลงลึกหลอมรวมทางด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าระหว่างสองฝ่าย ภายใต้เงื่อนไขบังคับที่มีหลักประกันด้านการป้องกันควบคุมโรคระบาด ใช้มาตรการอำนวยความสะดวกแก่การไหลเวียนของบุคลากรและสินค้า ผลักดันความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และความร่วมมือระหว่างจีนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก ( BIMP-EAGA ) อย่างจริงจังและลึกซึ้ง ขยายบทบาทของแพลตฟอร์มงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนให้ดีอย่างเต็มที่ สร้างผลงานมากยิ่งขึ้นแก่การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างรอบด้านระหว่างจีน-อาเซียน ตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

ประการที่สาม ยกระดับการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้ลงลึก ปีนี้เป็นปีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน จีนยินดีร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ใช้โอกาสที่ได้มาจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการปฏิรูปด้านอุตสาหกรรมการผลิตรอบใหม่ ขยายความเหนือกว่าที่มีส่วนเกื้อกูลต่อกัน เกาะติดความร่วมมือเพื่อได้รับชัยชนะร่วมกัน สร้างจุดเด่นแห่งความร่วมมือใหม่ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยี 5G ปัญญาประดิษฐ์ อีคอมเมิร์ซ ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรักษาโรคทางไกล เป็นต้น รักษาความปลอดภัยทางข้อมูล ประสานงานและเพิ่มการติดต่อสื่อสารด้านนโยบาย สร้างพลังใหม่ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองฝ่าย จีนยินดีร่วมมือกับอาเซียนเพื่อก่อตั้งศูนย์ข้อมูลระหว่างจีน-อาเซียน ผลักดันการเชื่อมต่อกันด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนา “เส้นทางสายไหมดิจิทัล”

ประการที่สี่ ยกระดับความร่วมมือเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถด้านสาธารณสุข จีนยินดีจัดการหารือกันเกี่ยวกับนโยบายด้านสาธารณสุขกับอาเซียน ปรับปรุงกลไกความร่วมมือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ร่วมกันต่อสู้โควิด-19 ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิต วิจัยพัฒนา และการใช้วัคซีน หลังจากมีการใช้วัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการแล้ว จีนจะพิจารณาความต้องการของประเทศอาเซียนอย่างแข็งขัน ให้เงินทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนป้องกันและควบคุมโรคของอาเซียน ร่วมกันสร้างโกดังสำรองเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉิน ก่อตั้งกลไกติดต่อเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างจีน-อาเซียน จีนยินดีดำเนิน “โครงการอบรมบุคลากรเส้นทางสายไหมเพื่อสุขอนามัยระหว่างจีน-อาเซียน (2020-2022)” ให้ดี โดยจะอบรมเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่เทคนิคเฉพาะด้านสาธารณสุข 1,000 คนให้แก่อาเซียน เพื่อยกระดับบริการด้านสาธารณสุขของส่วนภูมิภาค จีนยินดีส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือกับประชาคมโลกซึ่งรวมถึงอาเซียนด้วย สนับสนุนองค์การอนามัยโลกแสดงบทบาทการชี้นำ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมสุขอนามัยของมนุษยชาติ 

ท่านสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย ปัจจุบัน จีนได้ประสบผลงานทางยุทธศาสตร์สำคัญใหญ่ยิ่งทั้งในด้านการควบคุมป้องกันโรคและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจสำคัญประเทศแรกในโลกที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นการเติบโต เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมเต็มคณะของสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 ได้พิจารณาตรวจสอบและผ่านข้อเสนอของการกำหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 โดยระบุว่า จะบรรลุเป้าหมายการสร้างสรรค์สังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างรอบด้านตามเวลาที่กำหนดไว้ ปีหน้า จีนจะเริ่มต้นกระบวนการของการสร้างสรรค์ประเทศที่ทันสมัยแห่งสังคมนิยมอย่างรอบด้าน จีนจะจัดขั้นตอนการพัฒนาใหม่นี้ตามหลักวิทยาศาสตร์ ยึดมั่นแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่ โดยก่อรูปขึ้นเป็นโครงสร้างการพัฒนาใหม่ที่ถือการหมุนเวียนภายในประเทศเป็นหลัก และให้การหมุนเวียนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศส่งเสริมซึ่งกันและกัน จีนจะขยายการเปิดกว้างอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ใช้การฟื้นตัวภายในประเทศขับเคลื่อนการฟื้นตัวของโลก ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งอาเซียนล้วนจะได้รับผลประโยชน์ ในอนาคต ความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียนจะกว้างไกลยิ่งขึ้นงานมหกรรมจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดด้านการค้าและการลงทุนระหว่างจีน-อาเซียนเป็นเวทีรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการของเศรษฐกิจภูมิภาค หวังว่า ในงานมหกรรมครั้งนี้ ทั้งจีนและอาเซียนจะสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น และได้รับผลงานที่มากยิ่งขึ้น ร่วมมือกันสร้างสรรค์อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองและดีงามยิ่ง 

สุดท้าย ข้าพเจ้าขออวยพรให้งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีขอขอบคุณทุกท่าน 

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางจีน-CMG

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/5G2Xy

Read Previous

บิ๊กซี ลุยโค้งสุดท้ายของปี จัดมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า “Big C Power Sale 2020” คาดยอดขายสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท

Read Next

“ดีป้า” เผยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งสัญญาณบวก พร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรม 4.0