ปปง.-ก.ล.ต.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมหารือกรณี MORE จะเพิ่มทุน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นำโดย นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. พร้อมด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. นำโดย นางสาวเกษราภรณ์ กิจบรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ และนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการมีมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ลงทุน กรณี บมจ. มอร์ รีเทิร์น (MORE) จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/N61Gj

Read Previous

แสนสิริ” สนับสนุน “กาแฟเทพเสด็จ” สินค้า GI หนึ่งใน Soft Power ของไทย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

Read Next

LINE BK จับมือ Alex ศิลปินเด็กพิเศษ จัดทำกระเป๋าคอลเล็กชัน “ArtFin Inspire”