ประชุมสุดยอด AI จีน (กว่างซี)-อาเซียน ครั้งที่ 3 หนุนความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัล

ปักกิ่ง, (ซินหัว) — นครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางจีนตอนใต้ เตรียมจัดการประชุมสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ (AI) จีน (กว่างซี)-อาเซียน ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ (23 ก.ย.) ภายใต้หัวข้อ “การหลอมรวมเพื่อสิ่งใหม่ เจาะลึกสู่อนาคต” (Fusion for the New, Insight into the Future)

การประชุมข้างต้นจะรวบรวมเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการจากจีนและประเทศอาเซียนมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของการพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ การเชื่อมต่ออัจฉริยะ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และอื่นๆ เพื่อกรุยทางใหม่ของความร่วมมือจีน-อาเซียน ในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

ปัจจุบันกว่างซีเดินหน้าส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลจีน-อาเซียน ซึ่งถูกออกแบบให้กระตุ้นความร่วมมือจีน-อาเซียน ในภาคธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ และผลักดันการสร้างเส้นทางสายไหมดิจิทัล

การประชุมข้างต้นยังจะประกาศการจัดตั้งสหพันธ์ปัญญาประดิษฐ์ประจำศูนย์ข้อมูลฯ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านการผลิต-การเรียนรู้-การวิจัยทางวิทยาศาสตร์-กาปรระยุกต์ใช้จริง ที่จะเกื้อหนุนผู้ประกอบการและสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากประเทศอาเซียนร่วมมือกับกว่างซีบ่มเพาะระบบนิเวศอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ในประเทศอาเซียน

กว่างซีอาศัยประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลฯ มาส่งเสริมความร่วมมือกับบรรดามหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนอย่างไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ เช่น ศูนย์นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์จีน-อาเซียน (หัวเหวย) ศูนย์นวัตกรรมระบบนิเวศคุนเผิงประจำศูนย์ข้อมูลฯ และศูนย์นวัตกรรมบล็อกเชนจีน-อาเซียน

นอกจากนั้นกว่างซียังสร้างและดำเนินงานศูนย์ข้อมูลและตลาดปัจจัยการผลิตจำนวนมากในประเทศอาเซียน เช่น แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลอ่าวเป่ยปู้ของกว่างซีมอบบริการข้อมูลสินเชื่อของผู้ประกอบการมากกว่า 7 ล้านราย ในสิบประเทศอาเซียน และบริการสอบถามข้อมูลแก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศในจีนเกือบ 30,000 ราย

ขณะเดียวกันกว่างซีขยับขยายการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการดูแลสุขภาพ อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน และอื่นๆ ในประเทศอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กว่างซีได้สร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือทางการแพทย์ข้ามพรมแดนจีน-อาเซียน และจัดตั้งกลไกความร่วมมือการแพทย์ทางไกลกับ 6 สถาบันการแพทย์จากเวียดนาม ลาว เมียนมา และไทย

เรียบเรียงโดย Su Dan — Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/330157.html

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/fGMPd

Read Previous

เขตชิงซิ่วในกว่างซี มุ่งสร้างพื้นที่กลุ่มอุตสาหกรรม ‘ประชุม-นิทรรศการ’

Read Next

เมืองอวี้หลินในกว่างซี มุ่งดึงดูดเงินลงทุนจาก ‘นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล’