ผู้บริหารหญิงไฟแรง “นฬาพร ไชยนิน” เตรียมเข้ารับรางวัล “พระกินรี” คนดีของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

“ดิฉันได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ความว่า..คิดดี พูดดี ทำดี เป็นศรี เป็นพรสูงสุด ไม่มีพรเทพ พรมนุษย์ เปรียบประดุจความดีที่ทำเอง…มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตอยู่เสมอ”

นี่คือแนวคิดของ คุณอ้อ-นฬาพร ไชยนิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารหญิงยุคใหม่ที่งามทั้งภายนอกและสวยทั้งภายใน ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ล่าสุด เธอเพิ่งได้รับการพิจารณาจากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ให้ได้รับรางวัลคนดีของแผ่นดิน “พระกินรี”  ประจำปี ๒๕๖๓ สาขานักบริหารธุรกิจดีเด่น ในโครงการปณิธานความดี แทนคุณแผ่นดิน โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก บุคคลที่เธอได้น้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นผู้ที่ได้ประทานตราสัญลักษณ์พระนามย่อ ญสส. ไว้ประดิษฐานประจำบนโล่รางวัลเพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติสืบต่อไป โดยจะเข้ารับประทานรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เธอสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น ๑๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับประสบการณ์ด้านการทำงานของเธอนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดา โดยเธอมีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด สื่อโฆษณา ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ,Organizer, e-Commerce มากกว่า ๑๕ ปี ด้านเวชภัณฑ์ อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพคอสเมติกส์กว่า ๓ ปี นอกจากนี้ยังร่วมเป็นอาสาสมัครและคณะกรรมการร่วมกิจกรรมกับโครงการต่าง ๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และโครงการถนนคนดี  

เธอเคยผ่านงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์เอ็ตทีน จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายด์แอนด์มายด์ จำกัด, ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีรางวัลการันตีบุคคลคนคุณภาพต่าง ๆ อาทิ รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนา บุคคลดีดเด่น จากสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย และ รางวัลบุคคลตัวอย่าง “มาลัยสยาม” สาขาลูกกตัญญู

คุณนฬาพรมีหลักในการบริหารคือ มีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจในทุกสถานการณ์ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการมีบุคลิกภาพที่ดี มีการปรับตัวที่ดีเยี่ยม และมีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วย

เรียกได้ว่าเป็น Working Women ที่ทั้งสวย ฉลาด และความสามารถรอบด้าน ที่สำคัญเธอยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างและคนในสังคม สมกับรางวัล “พระกินรี” (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ ๑๐ สาขา “นักบริหารธุรกิจดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓ จริงๆ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/yNktv

Read Previous

เปิดตัว “ศูนย์แพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง” มุ่งพัฒนาแพทย์แผนจีนในไทยสู่สากล

Read Next

ผู้คนเก็บภาพความทรงจำ มหกรรม CIIE ปิดฉากสวยงาม