‘พรหมินทร์’ ชี้ ประเทศไทยเผชิญวิกฤตซึมยาว เหมือนกบถูกต้ม หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เข้าชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งมีการพิจารณางบประมาณในส่วนของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วย โดยนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ กมธ. ได้สอบถามถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตหรือไม่ เนื่องจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มักให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลายครั้งว่าเศรษฐกิจประเทศอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตช้า ซึ่งนพ.พรหมมินทร์ ชี้แจงว่า เศรษฐกิจขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง เหมือนกบที่ถูกต้ม หมายความว่า จะค่อยๆ ซึมยาวจนไม่รู้สึก แต่พอเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็จะมีปัญหา

นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้ขอแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1.ตั้งแต่ปี 2550 ก่อนถึงเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด จะพบว่าตัวเลขการส่งออกของประเทศเริ่มมีปัญหาแล้ว 2.ช่วงโควิด โดยเศรษฐกิจของไทยตกลึกที่สุดในภูมิภาคนี้และเติบโตช้าที่สุด 3.ปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นชัดจากอัตราเงินเฟ้อที่ตกลงแต่ดอกเบี้ยยังสูงขึ้น ประเทศไทยโตแบบไม่เท่ากัน จำนวนหนี้ครัวเรือนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในรอบ 10 ปี จาก 70% ต่อจีดีพีเป็น 91.6 % ต่อจีดีพี แสดงว่าคนจนกำลังยากจนลงเรื่อยๆ

“เวลาเอาตัวเลขภาพรวม อาจจะดูไม่ชัด แต่มีคนทื่เดือดร้อน ซึ่งหากลองถามประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วจะพบว่าเดือดร้อน จึงถือว่าวิกฤต ฉะนั้น อัตราการเกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงขอตอบว่าภาวะของประเทศอยู่ในวิกฤตซึมยาว จำเป็นต้องมีมาตรการในการแก้ไข”นพ.พรหมมินทร์ ระบุ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/qN89o

Read Previous

สวัสดีปีใหม่ 2567 นายกสมาคมวารสารฯ

Read Next

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขยายผลความร่วมมือโครงการ อีอีซี สแควร์ (EEC2)